طیور

نحوه تشخیص مرغ سالم

Presentation1

روش های تشخیص مرغ سالم اغلب این پرسش پیش آمد که دلیل کبودی در بدن مرغ ها چیست ؟ اغلب عرضه کنندگان مرغ، علت این خونمردگی ها را ناشی از تزریق داروهای هورمونی و آنتی بیوتیک عنوان می کنند که چون تزریق با سرعت و در نواحی بال، ران و گردن مرغ انجام می شود، باعث ایجاد خونمردگی در محل تزریق می شود، اما برای آن که به پاسخی علمی و منطقی دست یابیم، با دکتر ، متخصص علوم و صنایع غذایی، دامپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گفت وگو کرده ایم.وی در گفت وگو اشاره به این ...

ادامه نوشته »