خانه » بخش کلیپ ها

بخش کلیپ ها

کلیپ آموزش بیحسی به روش پاراورتبرال قسمت سوم

Capture3

کلیپ آموزش بیحسی به روش پاراورتبرال قسمت سوم در این کلیپ یکی از روش های بی حسی توسط خانم دکتر نرگس کاووسی رزیدنت بخش جراحی دانشکده ی دامپزشکی اهواز آموزش داده می شود.این کلیپ با همکاری بخش جراحی بیمارستان دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه شده است.در زیر قسمت سوم کلیپ را مشاهده می کنید.  

ادامه نوشته »

کلیپ آموزش بیحسی به روش پاراورتبرال قسمت دوم

Capture2

کلیپ آموزش بیحسی به روش پاراورتبرال قسمت دوم در این کلیپ یکی از روش های بی حسی توسط خانم دکتر نرگس کاووسی رزیدنت بخش جراحی دانشکده ی دامپزشکی اهواز آموزش داده می شود.این کلیپ با همکاری بخش جراحی بیمارستان دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه شده است.در زیر قسمت دوم کلیپ را مشاهده می کنید.  

ادامه نوشته »

کلیپ آموزش بیحسی به روش پاراورتبرال قسمت اول

Capture

کلیپ آموزش بیحسی به روش پاراورتبرال قسمت اول در این کلیپ یکی از روش های بی حسی توسط خانم دکتر نرگس کاووسی رزیدنت بخش جراحی دانشکده ی دامپزشکی اهواز آموزش داده می شود.این کلیپ با همکاری بخش جراحی بیمارستان دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه شده است.در زیر قسمت اول کلیپ را مشاهده می کنید.

ادامه نوشته »